O firmie

O firmie

Informacje o naszej firmie
Firma od momentu powstania w 1984 roku związana jest z branżą wózków dziecięcych. Również od początku obszarem działania jest wytwarzanie artykułów z tworzyw sztucznych, głównie metodą wtrysku.

Profesjonalną ofertę opieramy na pełnej realizacji zamierzenia od pomysłu, poprzez projektowanie, modelowanie, symulacje, wykonanie form, produkcję detali w nowoczesnej w pełni zautomatyzowanej wtryskowni po dostawę do klienta.

Gwarancją powtarzalnej jakości naszych wyrobów jest wprowadzony system nadzoru nad jakością produkcji ISO 9001:2015.

Laboratorium
Posiadamy laboratorium wyposażone w zaawansowany sprzęt służący do analizowania parametrów surowców (tworzywa) oraz do badania wytrzymałości gotowych wyrobów i podzespołów.

Praca tych urządzeń daje efekt w postaci wyeliminowania z produkcji wadliwych partii surowca, a także wcześniejsze wykrycie słabszych konstrukcyjnie punktów w nowych wyrobach.